Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Heeft u werknemers in dienst die ouder zijn dan 56 jaar of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan heeft u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel.

Bron:Overig| publicatie| 06-11-2023